Tripels Advocaten: mr. S.M.J. Sanne Dohmen, advocaat gespecialiseerd in familierecht, strafzaken, echtscheiding, alimentatie, omgang, gezag

Mw. mr. S.M.J. Dohmen

Advocaat sedert 2011

T: 043-3506111
E: s.dohmen@tripels.nl


Sanne Dohmen (1986) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit Maastricht, welke studie zij heeft afgerond met de masteropleiding Privaatrecht. Tijdens haar studie werkte zij gedurende enkele jaren als buitengriffier / juridisch medewerker bij het toenmalige Kantongerecht in Heerlen.

In de zomer van 2011 is mr. Dohmen beëdigd als advocaat. De eerste drie jaren is zij werkzaam geweest bij een kantoor in de regio Parkstad. Met ingang van december 2014 is zij het team van Tripels Advocaten komen versterken.

Als nevenactiviteiten kan vermeld worden dat mr. Dohmen in 2009 is afgereisd naar Peru om zich daar als vrijwilliger in te zetten voor kansarme kinderen. In de jaren 2012-2014 was zij bestuurslid van de Jonge Balie Maastricht, de beroepsvereniging voor jonge advocaten.

Haar favoriete vrijetijdsbesteding bestaat uit dansen, reizen en koken.

Voor een voorbeeld van een zaak waarin mr. Dohmen met succes als advocaat heeft opgetreden, zij verwezen naar de gepubliceerde uitspraak Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26 mei 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1913

Specialisaties