Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is een bijzonder onderdeel van het arbeidsrecht. Het regelt de rechtsbetrekking tussen overheidsinstellingen en hun werknemers (ambtenaren). Daarvoor gelden andere regels dan voor personeel dat niet in overheidsdienst werkt.

Advocaten met deze specialisatie