Sociale Zekerheidsrecht

Dit recht omvat in het bijzonder het geheel van rechtsregels die uitkerende instanties en burgers in acht moeten nemen bij het aanvragen, verstrekken, wijzigen en beëindigen van sociale verzekeringsuitkeringen.

Advocaten met deze specialisatie