Bekijk alle advocaten

mr. R. Mahovic

Bèr Mahovic (1949) werkte gedurende 15 jaren als rijksambtenaar bij de Arrondissementsrechtbank Maastricht, en vervolgens eenzelfde periode als chef de bureau van een Maastrichts advocatenkantoor. In 1995 begon hij daarnaast aan de avondopleiding Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht, die hij in 2002 voltooide. Sinds 2003 is mr. Mahovic bij Tripels Advocaten werkzaam.


Mr. Mahovic heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht: financieel economisch strafrecht, TBS en uit- en overleveringszaken.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tenminste tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Voor enkele interessante zaken waarin mr. Mahovic met succes als advocaat heeft opgetreden, zij verwezen naar de gepubliceerde uitspraken Gerechtshof Arnhem 26 mei 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BQ6868, Rechtbank Maastricht 18 oktober 2010, ECLI:NL:RBMAA:2010:BO8081 en Gerechtshof Leeuwarden 15 juni 2005, ECLI:NL:GHLEE:2005:AU2485.