Tripels Advocaten: mr. H.M.G. Erik Duijsters, advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht, gemeente, bezwaarschrift, bezwaar, beroep, overheid, ambtenarenrecht, ruimtelijke ordening, onteigeningsrecht, planschade, nadeelcompensatie, bestemmingsplan, vergunn

Mr. drs. H.M.G. Duijsters

Advocaat sedert 2006

T: 043-3506113
E: hanneke@tripels.nl


Erik Duijsters (1967) studeerde Juridische Bestuurswetenschappen aan de Katholieke
Universiteit Brabant. Na zijn afstuderen in 1992 is hij in diverse juridische functies werkzaam
geweest bij een aantal gemeenten in Midden-Limburg. Daarnaast studeerde hij in deeltijd
Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht.

In 2006 is mr. Duijsters als advocaat in dienst gekomen bij Tripels Advocaten. Door zijn
achtergrond als voormalig ambtenaar kent hij als geen ander de wijze waarop besluitvorming
binnen overheden plaatsvindt, en weet hij waar de kansen en mogelijkheden liggen om met
succes onwelgevallige overheidsbesluiten aan te vechten.

Mr. Duijsters is geboren en getogen in Weert, en daar woont hij nog steeds. In zijn vrije tijd is
hij vooral actief in de muziek, als tenor- en bastrombonist bij diverse muziekverenigingen.

Voor enkele interessante zaken waarin mr. Duijsters met succes als advocaat heeft opgetreden, zij verwezen naar de gepubliceerde uitspraken Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3 november 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BK7621, Centrale Raad van Beroep 17 april 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BI1547, Centrale Raad van Beroep 27 november 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:2621, Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 16 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2615 en Centrale Raad van Beroep 11 september 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:3207.

Specialisaties