Tripels Advocaten: mr. Y.C.J. Yvonne Schmeets, advocaat gespecialiseerd in familierecht, strafzaken, echtscheiding, alimentatie, omgang, gezag

Mw. mr. Y.C.J. Schmeets

Advocaat van 1997-2001 en sedert 2018

T: 043-3506111
E: schmeets@tripels.nl


Yvonne Schmeets (1964) studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Limburg en voltooide in 1989 haar studie. Daarna heeft zij nog Psychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht gestudeerd. Mr. Schmeets is als MfN-registermediator aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en is als zodanig ook werkzaam als rechtbankmediator.

Zowel tijdens haar studie als binnen haar werkkring heeft het personen- en familierecht en het jeugdrecht steeds haar bijzondere belangstelling genoten. Mr. Schmeets heeft zich dan ook vanuit verschillende perspectieven bezig gehouden met echtscheidingen, gezag, alimentatie, omgang, ondertoezichtstellingen en andere familierechtelijke zaken: vanuit de rechtspraak, als advocaat, als jurist bij de Raad voor de Kinderbescherming en de laatste jaren als (scheidings)mediator.

In 2018 is zij bij Tripels Advocaten teruggekeerd naar de advocatuur en hoopt zij haar langjarige ervaring te kunnen inzetten voor haar cliënten, als advocaat en als mediator. Waar mogelijk wordt mediation toegepast omdat dit juist op het gebied van het familierecht (bijvoorbeeld bij echtscheidingen) veel te bieden heeft. Dit leidt tot meer begrip voor elkaar en tot een betere communicatie die op den duur de onderlinge verstandhouding ten goede komt. Bovendien wordt op die manier voorkomen dat er lange en dure procedures moeten worden gevoerd. Als mediation niet tot de mogelijkheden behoort, dan wordt daar waar nodig geprocedeerd op een respectvolle manier. 

Haar vrije tijd besteedt mr. Schmeets onder meer aan tennis, zingen en wandelen.

Specialisaties