Privacy

In dit privacy statement informeren wij u hoe er op deze website wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Dit privacy statement heeft geen betrekking op pagina's waarnaar deze website eventueel een link bevat.

Door het gebruik maken van deze website gaat u akkoord met het onderstaande privacy statement en tevens met het verzamelen en/of gebruiken van uw gegevens door Tripels Advocaten zoals hieronder omschreven. Tripels Advocaten behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking, te wijzigen.

Verzamelen van actief verstrekte informatie
Via onze website kunt u actief uw gegevens achterlaten met het verzoek gecontacteerd te worden door één van onze kantoorgenoten in het kader van een juridisch probleem. De door u achtergelaten gegevens zullen volstrekt vertrouwelijk behandeld worden en enkel bewaard blijven voorzover dit nodig is om u van het gevraagde advies of de verzochte rechtsbijstand te voorzien. 

Verzamelen van passief verstrekte informatie
Tripels Advocaten verzamelt via haar websites eveneens domeingegevens welke onderdeel uitmaken van de analyse omtrent het site gebruik. Deze informatie, bijvoorbeeld het aantal malen dat de websites bezocht worden en welke pagina's er binnen de websites bekeken worden, wordt door Tripels Advocaten verzameld met als doel het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de internetpagina's. Voor zover de gegevens door Tripels Advocaten worden verwerkt gebeurt dit volledig anoniem. De informatie wordt automatisch verzameld, zodat u dus geen handelingen hiervoor hoeft te verrichten.

Cookies
Pagina's op de Tripels Advocaten website kunnen gebruik maken van "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die afhankelijk van de persoonlijke instellingen van de browser automatisch op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Deze tekstbestanden worden gebruikt voor registratie en om de websites bij een volgend bezoek aan te passen aan uw wensen. Cookies kunnen geen gegevens van uw harde schrijf verwijderen dan wel lezen.Zoals reeds vermeld, kunt u deze cookies al dan niet automatisch laten plaatsen op uw harde schijf. Indien u echter cookies weigert, is het mogelijk dat sommige pagina's niet volledig functioneren en u bijvoorbeeld geen toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie op de website.