Stages

Sedert geruime tijd biedt Tripels Advocaten de mogelijkheid aan studenten om kennis te maken met de advocatuur voor een periode van minimaal zes en maximaal acht weken.

Studenten van de Universiteit Maastricht die stage willen lopen bij Tripels Advocaten, dienen daartoe contact op te nemen met het Bureau Stages dat onderdeel uitmaakt van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Geïnteresseerden die niet studeren aan de Universiteit Maastricht, kunnen zelf contact opnemen met mr. G.J.J.A. van Zeijl om de mogelijkheden te bespreken.