Boeken specialismen Tripels Advocaten Maastricht

Specialisaties

Het recht omvat vele rechtsgebieden. Ofschoon er advocaten zijn die pretenderen van alle markten thuis te zijn, ontwikkelen het recht en de rechtspraak zich heden ten dage zo snel, dat het feitelijk onmogelijk is om op alle rechtsgebieden kundig te zijn.

Klik in de menubalk links in uw scherm op de naam van een rechtsgebied voor een korte omschrijving van dat rechtsgebied en de namen van de advocaten welke binnen ons kantoor in het betreffende rechtsgebied gespecialiseerd zijn.

Mocht u niet zeker weten onder welk rechtsgebied uw juridische vraag of probleem valt, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor om de kwestie voor te leggen.

Ons kantoor behandelt geen zaken op het gebied van het vreemdelingenrecht en ook geen letselschadezaken.