Civielrechtelijke verjaring

Het verjaringsrecht heeft een bijzonder karakter. Het regelt de termijnen waarbinnen rechtsvorderingen kunnen of moeten worden ingesteld. Bij de zogenaamde bevrijdende verjaring gaat het altijd om het spanningsveld tussen de billijkheid voor de benadeelde om zijn rechten geldend te kunnen maken en de rechtszekerheid voor de (mogelijk) aansprakelijke persoon dat hij op enig moment niet meer bang hoeft te zijn voor een claim. 

Naast de bevrijdende verjaring omvat dit rechtsgebied ook de verkrijgende verjaring: na verloop van tijd kan degene die een goed bezit, onder omstandigheden van rechtswege eigenaar worden of een erfdienstbaarheid verkrijgen. 

Advocaten met deze specialisatie