Insolventierecht (faillissement, surséance van betaling en WSNP)

Dit recht omvat de rechtsregels aan rechtsgevolgen wanneer een particulier of rechtspersoon heeft opgehouden te betalen, wanneer een rechtssubject heeft opgehouden te betalen en bijvoorbeeld in staat van faillissement wordt verklaard. Zo ook indien aan een rechtssubject surcéance van betaling is verleend of op een natuurlijke persoon de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is.

Advocaten met deze specialisatie