Disclaimer

Acceptatie van de voorwaarden

Tripels Advocaten heeft haar website ingericht als service naar (potentiële) cliënten, wederpartijen en derden. Wanneer u de site bezoekt, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat. Mocht u niet met de onderstaande voorwaarden akkoord gaan, dan dient u deze site onmiddelijk te verlaten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alles wat op de site vermeld staat, is onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten van Tripels Advocaten of de oorspronkelijk maker van het materiaal. Hierbij valt o.m. te denken aan logo's, foto's, teksten en de grafische vormgeving van de website. Ter bescherming van de belangen van Tripels Advocaten en derden staat het u vrij materiaal van deze site te bekijken, te downloaden, te kopiëren, af te drukken en te distribueren, zolang:

Exoneratie

Hoewel het nauwkeurige verstrekken van informatie op deze website een doelstelling van Tripels Advocaten is, aanvaarden wij op geen enkel moment de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid ervan. Tripels Advocaten behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder de bezoeker hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen, de informatie welke is weergegeven op deze sites te wijzigen.
De gegevens op deze sites zijn bedoeld om de gebruiker algemene informatie te verschaffen over Tripels Advocaten en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Actualiteit website

De informatie op deze website, ook nieuwsberichten, kan mogelijk niet meer actueel zijn. Tripels Advocaten is niet verplicht, en kan hiertoe ook niet verplicht gehouden worden, de informatie op deze website actueel te houden.

Aansprakelijkheid

Tripels Advocaten is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze websites, ook al is Tripels Advocaten op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan.

Links

Deze site kan bij wijze van service hyperlinks bevatten naar sites van derden. Tripels Advocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites noch voor het materiaal dat u mogelijkerwijs op die sites kunt downloaden. Bovendien kunnen voor die sites afwijkende gebruiksvoorwaarden gelden.