Tarieven

Zoals alle advocatenkantoren, verricht ook Tripels Advocaten haar werkzaamheden in principe op basis van een uurtarief. Dit uurtarief wordt tijdens het intakegesprek tussen de advocaat en de cliënt overeengekomen.

Naast het uurtarief worden ook zogeheten verschotten in rekening gebracht. Het gaat hierbij om aan derden te betalen bedragen die veelal door ons kantoor worden voorgeschoten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van deskundigen en getuigen.

De totale kosten die voor een cliënt gemoeid zijn met de behandeling van zijn zaak, hangen in grote mate af van het aantal uren dat de advocaat in zijn zaak moet besteden, en ook van de vraag of er al dan niet geprocedeerd moet worden. Soms leidt een advies of een enkele brief tot de gewenste oplossing, soms ook is daar - helaas - een jarenlange procedure voor nodig.

Tripels Advocaten zal altijd streven naar het best haalbare resultaat voor haar cliënten tegen redelijke kosten. Mocht de cliënt op enig moment menen dat de kosten toch te hoog (dreigen te) worden in verhouding tot het belang dat hij nastreeft, dan kan hij op elk gewenst moment de opdracht beëindigen. Uiteraard zal ook de advocaat hierin een actieve adviserende rol spelen.  

Hoewel no cure no pay-afspraken in Nederland niet toegestaan zijn, kunnen in bepaalde gevallen bijzondere honorariumafspraken gemaakt worden.

Ook biedt Tripels Advocaten aan minder draagkrachtige cliënten door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand aan (in de volksmond ook wel "pro deo" genoemd). De cliënt is bij zo'n zaak op "toevoeging" naast de genoemde verschotten slechts een beperkte (eenmalige) eigen bijdrage verschuldigd. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de zaak betrekking te hebben op een belang van minimaal € 500,-, en tevens dient het inkomen en vermogen van de cliënt binnen bepaalde grenzen te vallen. De Raad voor Rechtsbijstand hanteert ook aanvullende regels en criteria. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, of contact opnemen met één van onze advocaten.