Kantoororganisatie

Tripels Advocaten is de handelsnaam van de eenmanszaak van mr. G.J.J.A. van Zeijl (KvK: 56471777) waarvan het recht tot medegebruik is verleend aan de voor eigen risico en rekening – eveneens in de vorm van een eenmanszaak - werkzame advocaten mr. R. Mahovic (KvK: 70636168), mr. J.E.A.H. Verstraelen (KvK:14117577) en mr. B. Damen (KvK: 14105205).

De overige bij Tripels Advocaten werkzame advocaten, mr. A.L. van den Bergh, mr. J.L.H. Holthuijsen en mr. S.E.G.N. Schnabel, zijn in loondienst van (de eenmanszaak van) mr. Van Zeijl werkzaam. Een overeenkomst van opdracht tot dienstverlening komt nimmer tot stand met het samenwerkingsverband, doch uitsluitend met hetzij de eenmanszaak van mr. Van Zeijl, hetzij de eenmanszaak van mr. Mahovic, mr. Verstraelen of mr. Damen.

Het BTW-nummer van Tripels Advocaten (mr. G.J.J.A. van Zeijl) is NL001825657B87. Het BTW-nummer van mr. R. Mahovic is NL068285176B01. Het BTW-nummer van mr. J.E.A.H. Verstraelen is NL001873974B85. Het BTW-nummer van mr. B. Damen is NL004876858B75.

Onze algemene voorwaarden en adres- en contactgegevens vindt u elders op deze website.

Ons kantoor en al onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag,  tel. 070-3353535, e-mail: info@advocatenorde.nl.

De advocaten van ons kantoor zijn collectief voor aansprakelijkheid verzekerd. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is ondergebracht bij Allianz Nederland Corporate, Coolsingel 139, Postbus 441, 3000 AK Rotterdam, tel. 088-5771911. De dekking geldt wereldwijd en de financiële dekking is beperkt tot € 2.500.000,00 per aanspraak (“each and every claim”).