Bekijk alle advocaten

mr. B. Damen

Mr. Bart Damen (1963, Radboud Universiteit) is sinds 1995 advocaat. Hij heeft zijn advocatenstage voltooid bij een kantoor in Nijkerk dat gespecialiseerd was in het militaire recht in al zijn facetten. Vanaf 1998 heeft hij als advocaat gewerkt bij een militaire vakbond, en in 2008 heeft hij de overstap gemaakt naar de advocatuur in Maastricht, waar hij zich in een landelijke praktijk bezig houdt met het ambtenarenrecht, meer in het bijzonder het militair ambtenarenrecht, het strafrecht, arbeidsrecht en letselschaderecht, gericht op militairen. Zo doet hij UVS- (Uitkeringsregeling Volledige Schadevergoeding) en MIP-(Militair Invaliditeitspensioen) zaken. Uiteraard staat hij ook ambtenaren van politie, gemeente en provincie bij.

Na bij enkele kantoren te hebben gewerkt waarbij hij ook zelf kantoren heeft opgericht, is mr. Damen sinds 1 september 2023 werkzaam bij Tripels Advocaten in Maastricht.

Kennis van de krijgsmacht, onontbeerlijk voor zijn militaire praktijk, houdt hij op peil door middel van een actief reservistenbestaan. Na zijn diensttijd als officier bij de artillerie en infanterie is hij in 1995 overgestapt naar de Militair Juridische Dienst. Mr. Damen is sinds geruime tijd voorzitter van de mobiele rechtbank van de Nederlandse krijgsmacht in de rang van kolonel. Hij heeft uitzendervaring opgedaan tijdens de ISAF-missie in Kunduz, Afghanistan, waar hij in 2012 als Rule of law-adviseur bij de Nederlandse eenheid in Kunduz heeft gewerkt.

Mr. Damen is tevens lid van de mede door hem opgerichte vereniging van advocaten in De Militaire Balie, welke gespecialiseerd is in het militaire recht.

Hij is sinds 2003 tevens plaatsvervangend strafrechter, eerst bij de toenmalige rechtbank Maastricht en sinds 2009 bij de rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch.

De hobbies van mr. Damen zijn zijn gezin, de krijgsmacht, bijzondere auto’s en het luisteren naar muziek. In Maastricht is hij lid van de Lions Maastricht Euregio.

Mr. Damen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ambtenarenrecht;
  • Arbeidsrecht
  • Strafrecht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tenminste tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.