Straf- en strafprocesrecht

Het strafrecht bevat de rechtsregels betreffende de strafbaarstelling van bepaalde feiten en de straffen.

Het strafprocesrecht bevat de regels omtrent de opsporing van daders van strafbare feiten, de toegelaten dwangmiddelen, het bewijs, de behandeling ter terechtzitting, de uitspraken en de rechtsmiddelen.

Advocaten met deze specialisatie