Werkwijze

Tripels Advocaten is sedert 1868 gevestigd in het centrum van Maastricht en behoort tot één van de grotere en commerciële advocatenkantoren in Limburg.

Bij Tripels Advocaten werken uitsluitend gespecialiseerde advocaten, die goed thuis zijn op het civiele, straf- en bestuursrechtelijke vlak, zowel nationaal als internationaal. Verschillende advocaten kunnen aan cliënten rechtsbijstand verlenen in de Engelse, Duitse en Franse taal. Het midden- en kleinbedrijf, overheids- en andere instellingen, zowel in de profit- als in de non-profitsector, en particulieren maken deel uit van het cliëntenbestand.

Wij hebben een ruime ervaring op het gebied van onder meer ondernemingsrecht, contractenrecht, insolventierecht, arbeidsrecht, huurrecht, onroerend goedrecht, bouwrecht, bestuursrecht, aansprakelijkheidsrecht, personen- en familierecht en strafrecht.

Wij staan voor kwalitatief hoogstaande juridische dienstverlening en het vinden van een adequate oplossing, met oog voor het belang van de cliënt, tegen marktconforme tarieven.

Onze advocaten specialiseren zich in toenemende mate door het volgen van opleidingen. Daarnaast vindt het nodige collegiaal overleg plaats, waardoor een optimale belangenbehartiging is gewaarborgd.

In goed overleg met de cliënt wordt de juiste strategie, tactiek en - zo nodig – welke gerechtelijke procedure dient te worden gevoerd, bepaald.

Wij verlenen traditiegetrouw en vanwege onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ook rechtsbijstand aan rechtzoekenden met een smallere beurs, die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

In geval van grensoverschrijdende zaken wordt samengewerkt met advocatenkantoren in het buitenland, met name België en Duitsland.

Advocaten

Secretariaat