Bekijk alle advocaten

mw. mr. S.E.G.N. Schnabel

Susanne Schnabel (1989) studeerde Nederlands recht aan Maastricht University en voltooide in 2012 haar masteropleiding in de richting Privaatrecht. Naast haar studie werkte zij reeds enkele jaren in de juridische dienstverlening.

Na haar afstuderen is mr. Schnabel meteen tot de advocatuur toegetreden. Als geboren en getogen Maastrichtse maakt zij onderdeel uit van het team van Tripels Advocaten, alwaar zij momenteel een privaatrechtelijke praktijk voert, met bijzondere aandacht voor het (bedrijfsruimte- en woonruimte-) huurrecht.

Mr. Schnabel is lid van de Junior Chamber International (JCI), namelijk van de Maastrichtse dameskamer JCI De Landen van Overmaze. JCI is een wereldwijde netwerkorganisatie die zich richt op persoonlijke ontwikkeling en op de maatschappij, waarbij o.a. inzet voor (lokale) goede doelen een belangrijk item is.

Mr. Schnabel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Huurrecht, van bedrijfsruimte en woonruimte;
  • Algemene praktijk; burgerlijk recht.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tenminste tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Voor enkele voorbeelden van zaken waarin mr. Schnabel met succes als advocaat heeft opgetreden zij verwezen naar de gepubliceerde uitspraken Kantonrechter Rechtbank Limburg (Maastricht) 16 juli 2014 ECLI:NL:RBLIM:2014:6281, Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg (Maastricht) 15 januari 2015 ECLI:NL:RBLIM:2015:245, Gerechtshof 's Hertogenbosch 18 april 2017 ECLI:NL:GHSHE:2017:1689, Kantonrechter Rechtbank Limburg 28 juni 2017 ECLI:NL:RBLIM:2017:6210, Rechtbank Limburg 2 juli 2021 ECLI:NL:RBLIM:2021:5342, Gerechtshof
's Hertogenbosch 2 maart 2021 ECLI:NL:GHSHE:2021:632