Bekijk alle advocaten

mr. G.J.J.A. van Zeijl

Georges van Zeijl (1969) studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Limburg.
Tijdens het laatste jaar van zijn studie, die hij in 1993 voltooide, werkte hij als griffier bij de
Oefenrechtbank van de rechtenfaculteit, en na zijn studie liep hij stage bij de Rechtbank
Roermond. Na het vervullen van zijn dienstplicht werd hij in 1994 Ombudsman van
de AVNM, de belangenvereniging voor dienstplichtigen. In die functie verdedigde hij
dienstplichtigen voor de Militaire Kamer te Arnhem en voerde hij op het hoogste niveau
rechtspositioneel overleg in Den Haag.

In 1995 trad mr. Van Zeijl als advocaat in loondienst bij Tripels Advocaten, en sedert 2004 is hij lid van de maatschap.

Mr. Van Zeijl wordt met enige regelmaat door de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam benoemd tot onderzoeker en/of provisioneel bestuurder en fungeert daarnaast als curator in faillissementen.

Hij is lid en voorzitter geweest van de Raad van Toezicht van Stichting Woonzorgcentrum De Beyart en lid
en gewezen voorzitter van de Ronde Tafel 174 te Maastricht. In het verleden heeft hij nog
andere bestuursfuncties bekleed, onder meer bij de Ridderronde.

Mr. Van Zeijl is geboren en getogen in Maastricht. Hij heeft een voorliefde voor oldtimers en
is secretaris van de Bugatti Club Nederland. Daarnaast is hij zijn vrije tijd actief in de muziek,
als pianist en ook als lid van een muziekgezelschap, waarvan hij tevens oprichter is.


Mr. Van Zeijl heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het hoofdrechtsgebied Ondernemingsrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tenminste tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Voor enkele interessante zaken waarin mr. Van Zeijl met succes als advocaat heeft opgetreden, zij verwezen naar de gepubliceerde uitspraken Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26 september 2005, ECLI:NL:GHSHE:2005:AU6826, Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ7814, Hoge Raad 11 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY2813, Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 5 maart 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2529 en Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 april 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:1199.