Bekijk alle advocaten

mr. J.L.H. Holthuijsen

Jeroen Holthuijsen (1976) studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Limburg / Universiteit Maastricht in de vakthematische richting Privaatrecht, en volgde tijdens het laatste jaar van zijn studie tevens de master class “Gelijk de Hoge Raad” van de Grotius Academie.

Naast zijn studie werkte hij geruime tijd als vrijwilliger voor een wetswinkel en bekleedde hij bestuuursfuncties als lid van de Opleidingscommissie Nederlands recht en het Studentenoverleg van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Na zijn afstuderen in de zomer van 2000 heeft hij zijn einddoctoraalscriptie bewerkt voor
publicatie, en vervolgens is hij als advocaat in dienst getreden bij Tripels Advocaten.

Hij heeft de volgende publicaties op zijn naam staan:

* Ontsnappen aan het verjaringszwaard, in: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2001, pp. 2-13;

* De aanvang van de subjectieve verjaringstermijn, in: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2002, pp. 258-262;

* Seksueel misbruik II: (opnieuw) verjaring en billijkheid, in: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2003, pp. 415-420.

Mr. Holthuijsen is jarenlang voorzitter geweest van het Maastrichts Jonge Balie Cabaret, en
in 2003 won hij de Interlimburgse Pleitwedstijden.

In 2018 werd mr. Holthuijsen genomineerd voor de titel Beste Procesadvocaat van Nederland.

Hij is jarenlang lid geweest van de Vereniging van Incasso- en procesrechtadvocaten (VIA).

Mr. Holthuijsen kan naast zijn werk als advocaat op verzoek ook optreden als bindend adviseur om via een bindend advies geschillen te beslechten van, tussen en met particulieren, bedrijven en/of verzekeringsmaatschappijen.

Zijn vrije tijd besteedt hij graag aan zijn gezin, sociale contacten, muziek, lezen, wandelen en reizen.

Mr. Holthuijsen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Verbintenissenrecht;
  • Algemene praktijk; burgerlijk recht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tenminste tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Voor enkele interessante zaken waarin mr. Holthuijsen met succes als advocaat heeft opgetreden zij verwezen naar de gepubliceerde uitspraken Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg 26 augustus 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:7318, Gerechtshof Amsterdam 20 september 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BT1963, Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4 januari 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BP1002, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 6 mei 2009, ECLI:NL:RBMAA:2009:BI3776 en Gerechtshof Amsterdam 18 januari 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BA5933.