Koop- en huurrecht

Het kooprecht geeft regels over de totstandkoming en de rechtsgevolgen van koopovereenkomsten. Het regelt de rechten en plichten van kopers en verkopers, waarbij het kan gaan om koop van roerende of onroerende zaken, maar bijvoorbeeld ook over huurkoop of koop op afstand.

Het huurrecht regelt de rechtsverhouding tussen de huurder en verhuurder van woonruimte, bedrijfsruimte en/of andere bedrijfsruimte. Het kan daarbij gaan om zaken als huurbeëindiging, huurbescherming en ontruimingsbescherming, huurindeplaatsstelling, huurprijsgeschillen en onderhouds- en gebrekenkwesties.

Advocaten met deze specialisatie