Historie

150 jaar Tripels

Opgericht in 1868

Al ruim 150 jaar is Tripels Advocaten gevestigd aan de Brusselsestraat in het centrum van Maastricht. Ons kantoor verleent rechtsbijstand op een kwalitatief hoogstaande en klantvriendelijke wijze, tegen concurrerende tarieven, zowel aan ondernemingen als aan particulieren.
In 2018 bereikte Tripels Advocaten de historische mijlpaal van haar 150-jarig bestaan en waren er verschillende festiviteiten, onder meer een feestelijke avond voor genodigden in de Sint Lambertuskerk en een lunch voor horecaondernemers die wij al jarenlang met raad en daad bijstaan, op een andere bijzondere locatie.

Bekijk de impressie door op onderstaande afbeelding te klikken.

Oprichter Gustave Tripels

Prof. mr. Gustave Tripels (1844-1911) was de oprichter van Tripels Advocaten. In 1868 opende hij de deuren van zijn kantoor aan de Brusselsestraat te Maastricht. Hij huwde in 1877 met de Luikse (B) Maria Mottart. Gustave was, behalve advocaat te Maastricht, tevens hoogleraar aan de universiteit van Luik. Diverse publicaties van hem zijn bekend. Hij was ridder van de Kroon van Italië vanwege zijn vertaling van de Nederlandse wetten in de Franse taal (onder meer de Code politique des Pays-Bas in 1880 en het Wetboek van Strafrecht in 1886). Gustave Tripels overleed in 1911 in de ouderdom van 67 jaar en was destijds, volgens een krantenpublicatie uit die tijd, de oudste advocaat van de stad.

Fernand Tripels Sr.

Gustave Tripels werd opgevolgd door zijn zoon mr. dr. Fernand Th.A. Tripels (1879-1955), die in 1903 promoveerde aan de universiteit van Amsterdam. Fernand Tripels sr. was de enige Nederlandse advocaat die krachtens een Koninklijk Besluit van de Belgische koning Leopold II ook Belgisch advocaat was. Hij specialiseerde zich in het mijnrecht.

Fernands jongere broer Paul Tripels (1881-1955) vestigde zich te Roermond. Hij werd daar deken van de Orde van Advocaten en promoveerde in 1905 aan de Universiteit van Amsterdam.

Macharias (Max) Tripels

Mr. Max Tripels (1920-1993), zoon van Fernand sr., betreft de volgende telg van de familie Tripels die (in 1943) als advocaat aan de Maastrichtse balie werd beëdigd. Hij was jarenlang lid van de Tweede Kamer voor de VVD (1978-1986) en onder meer gedurende 25 jaren (ere)voorzitter van voetbalclub MVV.

Max Tripels was vele jaren lid van het Sectiebestuur Betaald Voetbal van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en werd tot Bondsridder benoemd. Voorts was hij Officier in de Orde van Oranje Nassau (1984).

Dominique en Fernand Tripels

Mrs. Dominique Tripels (1954-2004) en Fernand (1960-2012), zonen van Max, zijn eveneens in de voetsporen van hun (voor)ouders getreden. Zij zijn de vierde generatie. Dominique Tripels was strafpleiter, terwijl Fernand Tripels zich bekwaamde in het civiele recht. Fernand Tripels verwierf eind jaren ’80 roem met het bekende gijzelingsarrest van de Hoge Raad in de zaak van voormalig ABP-directeur Masson. De procedure werd tegen Masson aangespannen om hem te dwingen aan te tonen dat hij geen geld had om Tripels Advocaten te betalen. Dominique Tripels staat bekend om zijn grote maatschappelijke betrokkenheid. Zo vervulde hij diverse bestuursfuncties bij talloze Maastrichtse verenigingen.

De maatschap Tripels-Van Zeijl

In 2004 zijn Fernand Tripels en mr. Georges van Zeijl, die sinds 1995 als advocaat bij Tripels Advocaten werkzaam is, een maatschap aangegaan. Sinds het overlijden van Fernand Tripels in 2012 leidt Georges van Zeijl het kantoor solitair. Behalve dat Georges van Zeijl advocaat is, fungeert hij als curator in faillissementen en wordt hij met enige regelmaat door de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam benoemd tot onderzoeker in enquêteprocedures. Méér informatie over hem is hier op deze website vermeld in de rubriek ‘Advocaten’.

De kantoorpanden

Tripels Advocaten is sedert 1868 gevestigd aan de Brusselsestraat te Maastricht. Historisch onderzoek heeft uitgewezen dat het pand met nummer 36, tevens het woonhuis van de familie Tripels, in 1868 het nummer 1611 kende. Dit pand is tussen 1806 en 1808 samengesteld door de huizen met de nummers 99 en 100 samen te voegen tot één geheel, met nummer 99. Het pand Brusselsestraat 36 is indertijd onder het toeziend oog van bouwmeester Mathias Soiron, misschien wel de meest bekende architect-bouwmeester van Maastricht, verbouwd. In het archief van het Rijksarchief Limburg Maastricht is een tekening aangetroffen die uit die tijd dateert. In 1692 draagt het huis met nummer 100 de naam “het Hoeffijzer”. Op 10 maart 1727 wordt dat pand vermeld als “huys genaemt het Hoeffijzer, met een hofke en verdere ap en dependentie van dien gestaen ende gelegen alhier op de Brusselsestraat reingenoot opwarts het huys toebehorende aen de Alexiaenen alias Cellebroeders nederwarts het huys genaemd den Cloot”. Het pand met nummer 36 kende (tot ongeveer 1815) het nummer 99 en vervolgens (tot 1840) 894.  Op 10 juli 1816 koopt Henri Tripels, handelaar, de grootvader van Gustave, het pand Brusselsestraat 36 (voorheen 99 en vervolgens 894) voor 10.000 francs. Vanaf 1816 is het pand zonder onderbreking in het bezit van de familie Tripels. Later, in ieder geval voor 1937, heeft mr. dr. Fernand Th.A. Tripels het pand Brusselsestraat 34 tevens in eigendom gehad.