Handelsrecht

Het handelsrecht regelt de rechtsbetrekking tussen handelaren. Het is deels te vinden in het Wetboek van Koophandel en deels in het Burgerlijk Wetboek. Onderdelen van het handelsrecht zijn onder meer het wissel- en chequerecht, maar ook bijvoorbeeld geschillen over handelscontracten.

Advocaten met deze specialisatie