Internationaal Privaatrecht

Dit rechtsgebied ziet op rechtsbetrekkingen tussen personen of bedrijven die wonen of gevestigd zijn in verschillende staten. De regels van internationaal privaatrecht, die verspreid zijn over vele verdragen, verordeningen en nationale wetgeving, bepalen welke rechter (van welk land) bevoegd is om over een zaak te oordelen en welk recht hij daarbij moet toepassen.

Advocaten met deze specialisatie