Burenrecht

Het burenrecht is een deelgebied van het goederenrecht en het regelt de rechten en verplichtingen van eigenaren van aangrenzende percelen.

Dit rechtsgebied omvat onder meer kwesties met betrekking tot de erfgrens, erfafscheidingen, vensters en muren, beplantingen zoals bomen en heesters, afwatering, erfdienstbaarheden (zoals recht van overpad), overlast en hinder.

Advocaten met deze specialisatie