Goederenrecht

Dit rechtsgebied omvat het geheel van rechtsregels met betrekking tot roerende en onroerende goederen. Het regelt kwesties als eigendom, bezit en houderschap, maar ook pand- en hypotheekrechten en zakelijke rechten, zoals erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, opstal en appartementsrechten.

Ook het burenrecht valt onder het goederenrecht.

Advocaten met deze specialisatie