Ondernemingsrecht

Dit recht ziet in het bijzonder op de regels die gelden tussen de verschillende organen, zoals de directie, de algemene vergadering van aandeelhouders en de raad van commissarissen van rechtspersonen zoals N.V.’s en B.V.’s. Het ondernemingsrecht ziet ook op de regels betreffende andere rechtspersonen zoals coöperaties, verenigingen en stichtingen. Het ondernemingsrecht ziet bovendien op de verhoudingen tussen vennoten van een al dan niet openbare vennootschap.

Advocaten met deze specialisatie