Dit rechtsgebied, dat ook wel met het verbintenissenrecht wordt aangeduid, omvat het stelsel van regels die de rechtsbetrekking tussen twee partijen regelt. Een belangrijke bron van verbintenissen (verplichtingen) zijn overeen-komsten. Een andere belangrijke bron is de wet, zoals de verbintenis uit onrechtmatige daad, waardoor een partij gehouden is aan de andere partij een bepaalde schade te vergoeden. Verbintenissen kunnen ook voortvloeien uit een rechterlijk vonnis. Hierbij kan worden gedacht aan regels omtrent de nakoming van verbintenissen, opschortings-rechten en de gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis of de overgang van vorderingen, schuld- en contractovername. Het verbintenissenrecht geeft ook regels omtrent de verplichting tot schadevergoeding en omtrent het tot stand komen van overeenkomsten en de rechtsgevolgen van overeenkomsten.

Actueel

Tripels en het goede doel

Morbi a lectus fermentum, scelerisque massa at, laoreet tellus. Quisque et porta erat. Morbi in est quis mauris varius rhoncus id sed nisl. Morbi feugiat ligula a odio venenatis. Lees meer