Arbeidsrecht

Dit rechtsgebied omvat het geheel van rechtsregels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werknemers en werkgevers. Het arbeidsrecht omvat zowel de privaatrechtelijke regeling van het arbeidscontract, als de arbeidswetgeving, waaronder het sociaal verzekeringsrecht.

Advocaten met deze specialisatie