Bijzondere honorariumafspraken

No cure no pay

In de media is de laatste tijd het nodige te doen geweest over zogenaamde “no cure no pay”-afspraken. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat u uw advocaat alleen hoeft te betalen indien hij de zaak voor u “wint”, althans indien hij een aanzienlijk bedrag voor u weet te incasseren. Met name in de Verenigde Staten is deze wijze van honorering bepaald niet ongebruikelijk.

De voordelen

Voor u als cliënt zijn de voordelen evident: u kunt immers een advocaat inschakelen en (soms langdurig) procederen zonder dat u al teveel financiële risico’s loopt. Ook voor een advocaat kan het lucratief zijn akkoord te gaan met “no cure no pay”, omdat hij op die manier zaken binnen kan krijgen van cliënten die het zonder zo’n afspraak niet zouden aandurven een advocaat in de arm te nemen en een procedure te beginnen. Uiteraard zal een advocaat alleen instemmen met “no cure no pay” indien hij iets in de zaak ziet en dus een reële kans van slagen aanwezig acht.

De nadelen

Van oudsher is “no cure no pay” in Nederland niet toegestaan. De redenering daarachter is dat het niet goed is wanneer een advocaat een eigen belang heeft bij de uitkomst van een zaak. In die gevallen bestaat immers het risico dat de advocaat zijn cliënt niet meer geheel objectief kan adviseren over die zaak. Het zou dan tevens kunnen gebeuren dat een cliënt het liefst wil schikken, terwijl de advocaat wil doorprocederen omdat hij bij winst van de procedure meer geld verdient.

Grote belangen, maar beperkte middelen..?

Toch wordt het in ons land door velen als een gemis ervaren dat “no cure no pay” niet is toegestaan. Dat geldt met name voor mensen die een zaak hebben met een groot financieel belang, maar die zelf op dit moment slechts beperkte middelen hebben om een advocaat en een procedure te bekostigen. Het is bepaald niet rechtvaardig indien die mensen hun recht niet kunnen halen, enkel en alleen vanwege hun financiële positie.

De oplossing die Tripels Advocaten u biedt

Voor die gevallen biedt Tripels Advocaten een oplossing. Onder voorwaarden is het mogelijk af te spreken dat uw advocaat u slechts een gematigd uurtarief in rekening brengt, maar dat u bij een positieve uitkomst van de zaak een aanvullend honorarium verschuldigd bent. Dat kan bestaan uit een vast bedrag, een percentage van het geïncasseerde bedrag, of een hoger uurtarief. Omdat het basistarief kostendekkend is, hoeft u niet bang te zijn dat uw advocaat u op enig moment niet objectief zal adviseren. Het belang van de cliënt staat bij Tripels Advocaten voorop.

Wilt u weten of uw zaak in aanmerking komt voor een bijzondere honorariumafspraak zoals hierboven omschreven? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met één van onze advocaten.