(Ruimtelijk) Bestuursrecht

Dit rechtsgebied omvat het stelsel van rechtsregels waarbij de overheid niet handelende als private rechtspersoon handelt met derden. Het regelt de publiekrechtelijke rechtsverhouding tussen de overheid en ondernemingen en burgers.

Advocaten met deze specialisatie