Erfrecht

Dit rechtsgebied omvat de rechtsregels betreffende de overgang van het vermogen van een overledene (erflater) op één of meer andere personen (erfgenamen of legatarissen).

Het geeft onder meer bepalingen over de vraag wie erfgenaam is en hoe een nalatenschap moeten worden verdeeld en afgewikkeld.

Advocaten met deze specialisatie