Personen- en familierecht

Het personenrecht betreft het geheel van rechtsregels betreffende de hoedanigheid en bevoegdheden van personen. Het familierecht regelt onder meer de rechtsbetrekkingen voortvloeiende uit het gezinsverband. Het omvat regels betreffende het geregistreerd partnerschap, rechten en verplichtingen van echtgenoten, de wettelijke gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden, het gezag over minderjarige kinderen en regels betreffende levensonderhoud waaronder kinder- en partneralimentatie.

Advocaten met deze specialisatie