Jeugdrecht

Het jeugdrecht is een bijzonder onderdeel van het personen- en familierecht en geeft regels voor alle familierechtelijke kwesties die betrekking hebben op minderjarigen. Het gaat daarbij om zaken als afstamming, erkenning, adoptie, ouderlijke macht en ouderlijk gezag, omgang en (kinder)alimentatie. Ook kwesties als ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing behoren tot dit vakgebied.

Advocaten met deze specialisatie